รากษสเทวี

ประกาศสงกรานต์ ปี2558 ปีมะแม ปีแพะ

ปีนี้ปีมะแม (เทวดาผู้หญิง ธาตุทอง) สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๔ นาที ๑๔ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต
พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูรย์ พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จนั่งมาเหนือหลังวราหะ (หมู) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน (วันเถลิงศก) เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที ๓๖ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๗
ปีนี้ วันพุธ เป็น ธงชัย วันอังคาร เป็น อธิบดี วันอังคาร เป็น อุบาทว์ วันพฤหัสบดี เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในเขาจักวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๔ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๒ ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่ง เสีย กึ่ง
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

คำทำนายตามฉบับเว็บมุมดูชะตา

เนื่องจากนางสงกรานต์นั่งมา จึงทำนายว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ วันมหาสงกรานต์ เป็น วันอังคาร จึงทำนายว่าโจรผู้ร้ายะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง วันเนา เป็น วันพุธ จึงทำนายว่า ข้าวปลาอาหารจะแพง และ วันเถลิงศก เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า สมณชีพราหมณ์ จะปฏิบัติกรณียกิจอันดีงาม

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๗

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ …โลกาวินาศ
วัน ………. ๔ ………. ๓ ………. ๓ ………. ๕
ยาม ………. ๕ ………. ๕ ………. ๔ ………. ๑
ฤกษ์ ………. ๓ ………. ๓ ………. ๒ ………. ๑๓
ราศี ………. ๙ ………. ๙ ………. ๘ ………. ๑
ดิถี ………. ๓ ………. ๒๑ ………. ๒ ………. ๗

กาลโยคเริ่มใช้ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที ๓๖ วินาที จุลศักราช ๑๓๗๗

วันพุธ เป็นธงชัย วันอังคาร เป็นอธิบดี วันอังคาร เป็นอุบาวท์ วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลีกเลี่ยง วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๓ ปี

ใส่ความเห็น