รากษสเทวี

คำทำนาย นางสงกรานต์ปี2558‏ โดย อ.กิตติ์ สัตตดาราฯ

ดูดวงปี2558 ทำนายทายทัก

คำทำนาย นางสงกรานต์ปี2558‏

โดย อ.กิตติ์ สัตตดารา ไพ่พยากรณ์

สงกรานต์ปี ๒๕๕๘ ปีมะแม เทวดาผู้หญิง ธาตุทอง สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๔ นาที ๑๔ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี (ราก-สด-เท-วี) ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จนั่งมาเหนือหลังวราหะ (หมู) เป็นพาหนะ

ปีนี้น้ำน้อยและแล้ง ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ฝนจะตกก็จะไม่สม่ำเสมอและจะขาดช่วง แต่ในช่วงที่ฝนตก ก็จะตกมากจนเกินพอดี ทำให้น้ำท่วม ไร่ นา จนเกิด ความเสียหาย

พืชพันธ์ ธัญญาหาร ข้าว ผัก ผลไม้ ปีนี้ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้ไม่เต็มที่นัก จะมากด้วยแมลงและศัตรูพืช ทำลายเสียหายหลายส่วน จึงทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ เรียกได้ว่า ข้าวยาก หมากแพง สืบเนื่องจาก ผลผลิตจาก ทางเกษตร

ส่วนเศรษฐกิจในปีนี้จะซบเซา เป็นช่วงที่ต้องพยุง ทางภาคอุตสาหกรรม จะมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง การบริหาร จัดการ กับบุคลากร ทำให้ บริษัท ห้าง ร้าน หรือ แม้กระทั้ง โรงงาน มีการคัดคนงานออก เพื่อรักษาฐานผลิตเอาไว้
เหตุบ้าน การเมือง จะเกิดเรื่องวุ่นวาย โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดอันตราย ภัยร้ายกลางเมือง ให้ระวังอัคคีภัย ที่จะเกิดในปีนี้ให้มาก โดยเฉพาะ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่ในใจกลางเมือง ของจังหวัด ต่างๆ ที่เป็นตัวเมืองสำคัญๆ อีกทั้งอุทกภัย ที่จะมีเกิดขึ้นด้วย

โรคภัย ให้ระวัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ปีนี้จะเกิดมาก และโรคที่มากับน้ำ และ สัตว์

อ.กิตติ์ พยากรณ์
บทความโดย : อ.กิตติ์ สัตตดารา ไพ่พยากรณ์

ใส่ความเห็น