ปี พ.ศ.2559 ค.ศ.2016 ปีวอก ปีล…

ปีชง ปี2559 ปีไหนชง ปีไหนร่วมชง

ปีชง ปี2559 ปีไหนชง ปีไหนร่วมชง

ปี พ.ศ.2559 ค.ศ.2016 ปีวอก ปีลิง

ปีชงได้แก่ นักษัตร ขาล
หรือคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
ปีชงร่วมได้แก่ นักษัตร วอก, มะเส็ง, กุน
หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2460, 2463, 2466, 2472, 2475, 2478, 2484, 2487, 2490, 2496, 2499, 2502, 2508, 2511, 2514, 2520, 2523, 2526, 2532, 2535, 2538, 2544, 2547, 2550, 2556

แบ่งเป็น ปีชง ปีขาล, ปีคั่ก ปีวอก, ปีเฮ้ง ปีมะเส็ง, ปีผั่ว ปีกุน

สำหรับปีที่ได้รับผล จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่
ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง
ปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ
ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม
ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ
โดยปีชงตรงๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่วซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ความคิดเห็น