พยากรณ์ ดวงความรัก ปี 2560 ปี2017 โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

พยากรณ์ ดวงความรัก ปี 2560 ปี2017 โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

พยากรณ์ ดวงความรัก ปี2560 ปี2017

โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

 

ท่านที่เกิด เดือนมกราคม

2017-009-01

ความรักในช่วงปี เป็นรักที่เหนื่อย และ ต้องใช้ความอดทน ใช้ความใจเย็น อย่าใช้อารมณ์ เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ ที่ผ่านมาพยายามประคับ ประคอง มาโดยตลอด แต่เหมือนกับยังไม่มีความพัฒนาไปในทางที่ดี ทําให้คิด และมองย้อนกลับไปว่า จะแก้ไขอย่างไร ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับถวายนํ้า ทําบุญชําระค่านํ้า ร่วมทําบุญสร้างถังเก็บนํ้า เป็นต้น

 

ท่านที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์

2017-009-02

ความรักที่ต้องการดูแล และ เอาใจใส่ เป็นช่วงที่เปราะเบา ผ่านการกระทบ กระเทียบ กันมา แต่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้ ทําให้เริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้น มีความใส่ใจ เติมเต็ม และ จัดเวลาให้กัน และ กัน จะทําให้ความรักนั้น เดินหน้าต่ออย่างสวยงาม ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ทําบุญเกี่ยวกับการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลาที่เราไม่ทาน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 

ท่านที่เกิด เดือนมีนาคม

2017-009-03

ความรักที่เปราะบาง เพราะความห่าง และ ความคิด เป็นช่วงที่ต่างคนต่างมีความคิด ที่ไม่ตรงกัน ทําให้รักที่มี เกิดเป็นช่องว่าง เพราะต่างคนต่างคิดเอง ต่างคนต่างเอาความคิดของตนเองเป็นหลัก ทําให้ปัญหาบานปลาย ให้หันหน้าคุยกัน ปรึกษา และแก้ไขในปั ญหาที่เกิด จะทําให้ปั ญหาที่เกิดขึ้น เบาลง ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ทําร่วมทําบุญเกี่ยวกับการหล่อพระพุทธรูป พระประทาน

 

ท่านที่เกิด เดือนเมษายน

2017-009-04

รักที่อดทน รักที่จํายอม หากสิ่งที่ผ่านมาไม่มีความก้าวหน้า หรือ พัฒนา ไปในทางทีดี การที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รับ หรือ ได้พบเจอกับคนใหม่ ที่พร้อมจะเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และ พร้อมที่จะดูแล หากคุณนั้นเปิดโอกาส ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับไฟ เช่น เติมนํ้ามันตะเกียง ถวายเทียน ถวายไม้ขีดไฟ ชําระค่าไฟ เป็นต้น

 

ท่านที่เกิด เดือนพฤษภาคม

2017-009-05

เป็นปีที่ความรักดี และสวยงาม ความรักที่เติบโต เข้าใจกันมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะต่างคน ต่างยุ่ง และ วุ่นวายกับเรื่องงาน แต่ก็ยังจัดสรรเวลา และ เอาใจใส่กัน และ กัน ได้อย่างดี อาจจะมีบางในเรื่องของการประชด ประชัน แต่ก็เป็นลักษณะของพ่อแง่ แม่งอน ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา พร้อมเชิงเทียน หรือ ถวายหลอดไฟ

 

ท่านที่เกิด เดือนมิถุนายน

2017-009-06

ความรักที่มีบุคคลที่สามเข้ามาแทรก เพราะความระแวง และ สงสัย จึงเป็นเรื่องของการจับผิด จะทําให้รักนั้นเกิดปัญหาการตัดสินใจ หรือ การที่จะแยกจากกัน ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่นัก เป็นเพียงข้อเสนอ หรือข้อคิด ให้ตร่องเพื่อตัดสินใจ ในปั ญหาที่เกิด ว่าจะทําอย่างไร ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านร่วมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างบันได ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อเป็นส่วนในการสร้างบันได

 

ท่านที่เกิด เดือนกรกฏาคม

2017-009-07

หากอดีต ของความรักที่ผ่านมาเจ็บปวด ก็อย่างไปรื้อฟื้น รักที่จบไปแล้ว ยากที่จะกลับมา และ แก้ไขให้ดีขึ้น เหมือนที่ปราถนาได้ ให้เปิดโอกาสให้ตนเอง เพราะจะทําให้ได้เจอรักใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญ โดยการถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หรือ นําดอกบัว จัดใส่แจกัน 1 คู่ ถวายพระประธาน

 

ท่านที่เกิด เดือนสิงหาคม

2017-009-08

ความรักที่ดี และ มีสิ่งที่เป็นมิตรภาพใหม่ๆเข้ามา หากยังไม่คิด และ ตัดสินใจ ในการที่จะเลือกใคร ก็อย่างแสดงให้เขาเห็นว่าให้ความหวังเขา เพราะจะทําให้คําว่ามิตรภาพเสีย แต่หากตัดสินใจเลือกแล้ว ให้แบ่งเวลา และ เติมเต็มรักให้มาก อย่างทําแต่งานจนถเวลาไม่มีให้กัน ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตร หรือ ร่วมบุญจัดโรงทาน เป็นต้น

 

ท่านที่เกิด เดือนกันยายน

2017-009-09

ปั ญหาที่เกิด ปั ญหาที่มี ให้หันหน้าคุยกัน ให้ปรับความเข้าใจกัน อย่างฟั ง หรือ ขอความคิดเห็นบุคคลอื่น เพราะจะทําให้ความรักของคุณ ยิ่งห่างกันมากขึ้น ปั ญหาที่เกิดเป็นเรื่องนิดเดียว เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด แต่ต่างคิด ต่างคิดเอง จึงทําให้รักเกิดเป็นปั ญหา ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญถวายสังฆทานเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน หรือ ร่วมบสมทบทุนบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน การเรียนให้กับเด็กๆในโรงเรียนที่ขาดแคลน

 

ท่านที่เกิด เดือนตุลาคม

2017-009-10

การตัดสินใจแก้ไขปั ญหาที่เกิด หากแก้ไขโดยการเดินออกมา อาจจะไม่ใช้ทางออกที่ดีนัก อยากให้ลองปรับความคิด และ ลองให้โอกาสซึ่งกัน และ กัน ปั ญหาที่เกิด เพราะอารมณ์ที่ต่างฝ่าย ต่างแรง จึงทําให้ไม่มีใครฟั งใคร ความแตกหักจึงเกิดขึ้น ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ร่วมทําบุญเกี่ยวกับการร่วมสร้างโรงพยาบาล ร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์

 

ท่านที่เกิด เดือนพฤศจิกายน

2017-009-11

รักที่มีอยู่ให้ดูแล และ เอาใจใส่กันให้ดี ให้เติมเต็มรักให้กันอยู่เสมอ จะทําให้ความรักแข็งแรง การที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามา หรือ แทรกแซง จะทําได้ยาก ขอเพียงอย่าใช่อารมณ์ และหากมีอะไรให้หันหน้าคุยกันปรึกษากัน จะทําให้รักนั้นผ่านปั ญหาไปได้ และเดินต่อไปอย่างสวยงาม ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กกําพร้า หรือ เด็กที่พิการซํ้าซ้อน

 

ท่านที่เกิด เดือนธันวาคม

2017-009-12

ความรักที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่ดี และดีกว่าอดีตที่ผ่านมา ที่เป็นอดีตที่เจ็บปวด ในครั้งใหม่ของการที่เริ่มต้น นับเป็นโอกาสที่ดี ให้ศึกษาเรียนรู้ กันและกัน ส่วนอดีตที่ผ่านมา การที่จะกลับมาขอคืนดี ให้ตัดสินใจ และ พิจารณาให้ดี เพราะทั้งนี้คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าจะเลือกใหม่ หรือ แก้ไขเก่า ทําบุญเสริมดวงความรัก ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับการเติมนํ้ามันตะเกียง หรือ ซื้อเทียนแท่งใหญ่แล้วไปจุดบูชาหน้าพระประธาน

 

หากสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
หรือ ดูดวงฟรี 1 คำถาม บนเว็บบอร์ด

อ.กิตติ์ พยากรณ์

ขอขอบคุณ : อ.กิตติ์ พยากรณ์

ใส่ความเห็น