นางสงกรานต์ ปีพ.ศ.2560 กิริณีเทวี

ประกาศสงกรานต์ ปี2560 ปีระกา ปีไก่

ปีนี้ปีระกา (ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก) นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๒ นาฬิกา ๔๙ นาที ๑๒ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกรต ภักษาหาร ถั่วงา
พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๖ นาฬิกา ๔๖ นาที ๔๘ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๙
ปีนี้ วันอังคาร เป็น ธงชัย วันพฤหัสบดี เป็น อธิบดี วันจันทร์ เป็น อุบาทว์ วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ อาโป(ธาตุน้ำ) น้ำมาก น้ำท่วม

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

คำทำนายตามฉบับเว็บไลค์โฮโร

เนื่องจากนางสงกรานต์นอนหลับตามา จึงทำนายว่า ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข วันมหาสงกรานต์ เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และเจ้านาย วันเนา เป็น วันศุกร์ จึงทำนายว่า พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป้นอันตราย แม่หม้ายจะมีลาภ และ วันเถลิงศก เป็น วันอาทิตย์ จึงทำนายว่า พระมหากษัตริย์จะมีพระเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศ

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๙

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๓ ….. ๕ ….. ๒ ….. ๗
ยาม ….. ๑ ….. ๗ ….. ๘ ….. ๒
ฤกษ์ ….. ๒๓ ….. ๕ ….. ๒๒ ….. ๑๕
ราศี ….. ๕ ….. ๑๑ ….. ๔ ….. ๓
ดิถี ….. ๒๓ ….. ๒๓ ….. ๒๒ ….. ๙

กาลโยคเริ่มใช้ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๖ นาฬิกา ๔๖ นาที ๔๘ วินาที

วันอังคาร เป็นธงชัย วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดี วันจันทร์ เป็นอุบาทว์ วันเสาร์ เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลักเลี่ยง วันเสาร์

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๕ ปี