ทิศอันเป็นมงคล ปีพ.ศ.2561 ของค…

ทิศอันเป็นมงคล ปีพ.ศ.2561 ของคนเกิดวันต่างๆ โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

ทิศอันเป็นมงคล ปีพ.ศ.2561 ของคนเกิดวันต่างๆ โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

ทิศอันเป็นมงคล ปีพ.ศ.2561 ของคนเกิดวันต่างๆ

โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

 

ท่านที่เกิดใน วันอาทิตย์

ท่านที่เกิด วันอาทิตย์ ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาของท่าน ในปี 2561 คือ ทิศอุดร (เหนือ)  จะเสริมให้ ฐานะมั่นคง ทิศบูรพา (ตะวันออก) จะเสริมในเรื่อง การมีคนช่วยเหลือ อุปถัมภ์ค้ำคำชู ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) จะช่วยในเรื่อง การเงิน การงาน ที่มั่นคง และ เติบโต

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศ อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)

 

ท่านที่เกิดใน วันจันทร์

ท่านที่เกิด วันจันทร์ ทิศที่เป็นมงคล เสริมดวงชะตาของท่าน ในปี 2561 คือ ทิศอุดร (เหนือ)  จะช่วยเสริม ในเรื่องหน้าที่การงาน การเติบโต การขยับขยาย การเลื่อนขั้นในการทำงาน  ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่องการเงิน โชคลาภ  ทิศบูรพา (ตะวันออก) จะช่วยเสริมท่านในเรื่อง การเจรจา อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน  ทิศทักษิณ (ใต้) ให้จะช่วยท่าน ในเรื่อง การได้รับการช่วยเหลือ เกื้อกูล การได้รับไมตรีที่ดี ๆ จาก มิตรสหาย

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่สงเสริมในดวง คือ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)

 

ท่านที่เกิดใน วันอังคาร

ท่านที่เกิด วันอังคาร ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาของท่าน ในปี 2561 คือ ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะช่วยเสริม ในเรื่องหน้าที่การงาน การรับมอบหมายงานที่ดี การได้รับโอการดีๆ ในเรื่องงาน ทิศบูรพา (ตะวันออก)  จะช่วยเสริมในเรื่องการเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญมีค่า ของมงคล  ทิศอาคเนย์ (ตะวันตกเฉียงใต้)  จะช่วยเสริมในเรื่อง ความมั่นคงในความรัก ความมั่นคงในครอบครัว ความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน  ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)  จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการร่วมมือ การได้รับการช่วยเหลือ มีคนเมตตารักใคร่

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศประจิม (ตะวันตก)

 

ท่านที่เกิดใน วันพุธ (กลางวัน)

ท่านที่เกิด วันพุธ (กลางวัน) ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาของท่าน ในปี 2561 คือ ทิศบูรพา (ตะวันออก) ให้ท่านนำ  จะช่วยเสริม ดวงชะตาของท่านในเรื่อง การก้าวหน้า ในเรื่องหน้าที่การทำงาน การได้รับความไว้วางใจในเรื่องงาน การได้โอกาสที่ดีในเรื่องงาน ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่องการเงิน โชคลาภ การเสี่ยงโชค เดินทางรับทรัพย์ในทิศอาคเนย์ ทิศทักษิณ (ใต้) จะช่วยเสริมท่านในเรื่อง ความลงทุน เรื่องทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ การได้สมบัติ มรดก ทิศประจิม (ตะวันตก) จะช่วยท่านในเรื่อง มีที่พึ่งพา มีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)

 

ท่านที่เกิดใน วันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิด วันพฤหัสบดี ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาท่าน ในปี 2561 คือ ทิศอุดร (เหนือ) จะช่วยส่งเสริมท่าน ในเรื่องชื่อเสียง ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การก้าวหน้าในเรื่อง หน้าที่การงาน

ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะช่วยส่งเสริมท่านในเรื่อง การเงิน ลาภลอย โชคลาภ อันได้มาจากการเสี่ยงโชค ทิศบูรพา (ตะวันออก) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่องทรัพย์สิน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ความมั่งคงในครอบครัว ทิศทักษิณ (ใต้) จะช่วยเสริมท่านในเรื่อง การได้รับความร่วมมือ การได้รับการช่วยเหลือ ในดรื่องต่าง ๆ

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)

 

ท่านที่เกิดใน วันศุกร์

ท่านที่เกิด วันศุกร์ ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาท่าน ในปี 2561 คือ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) จะส่งเสริมท่าน ในเรื่องการงานที่มั่นคง ชื่อเสียงที่ดีงาม ตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ก้าวหน้า ทิศประจิม (ตะวันตก) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่อง การเงินที่หมุนเวียนคล่องมือ โชคลาภที่ได้จากการเสี่ยงโชค ลาภสักการะจากมิตรสหาย ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่อง ความสมบูรณ์ ความสุข ความมั่นคง ในครอบครัว ทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จะช่วยท่าน ในเรื่อง การได้รับการช่วยเหลือ อยู่เสมอ ผู้ใหญ่รักใคร่เมตตา

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศบูรพา (ตะวันออก)

 

ท่านที่เกิดใน วันเสาร์

 

ท่านที่เกิด วันเสาร์ ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาท่าน ในปี 2561 คือ ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) จะช่วยท่าน ในเรื่อง หน้าที่การงานที่โดดเด่น การได้รับมอบหมายงานที่ดี การได้รับความวางใจในเรื่องงาน ทิศทักษิณ (ใต้) จะช่วยท่านในเรื่อง การเสี่ยงโชค ลาภลอย เงินก้อน ที่ได้จากจากเสี่ยงโชค เล่นหุ้น ลงทุน ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) จะช่วยท่าน ในเรื่อง การเงินที่ต้อง การหมุนเวียน ให้คล่อง ครอบครัวที่สมบูรณ์ ความรักที่มั่นคง ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) จะช่วยท่าน ในเรื่อง การได้รับความช่วยเหลือ การได้รับการร่วมมือในเรื่องการทำงาน การได้รับโอกาส ดี ๆ จะผู้ใหญ่ ที่รัก และ เคารพ

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศอุดร (เหนือ)

 

ท่านที่เกิดใน วันพุธ (กลางคืน)

ท่านที่เกิด วันพุธ (กลางคืน) ทิศที่เป็น ทิศมงคล เสริมดวงชะตาท่าน ในปี 2561 คือ ทิศทักษิณ (ใต้) จะช่วยท่าน ในเรื่อง การงาน การก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ การได้รับโอกาส และ การร่วมงานที่ดี ที่ได้จากผู้ใหญ่ ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) จะช่วยท่าน ในเรื่อง การเงิน การหมุนเวียน ของการเงิน ที่คล่องขึ้น การเสี่ยงโชค การค้าขาย ทิศประจิม (ตะวันตก) จะช่วยเสริมท่าน ในเรื่อง การลงทุน การก่อร่าง สร้างฐาน การเงินที่ได้เป็นก้อน เป็นกอบ เป็นกำ ทิศอุดร (เหนือ) การได้รับโอกาสดีๆ การได้รับสิ่งของ จากญาติสนิท มิตรสหาย การได้รับข่าวที่ดี

ทิศที่ห้าม ทิศที่ไม่ส่งเสริมในดวง คือ ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

หากสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
หรือ ดูดวงฟรี 1 คำถาม บนเว็บบอร์ด

อ.กิตติ์ พยากรณ์

ขอขอบคุณ : อ.กิตติ์ พยากรณ์