ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ในปี2561 โดย โหรยิปซี

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ในปี2561 โดย โหรยิปซี

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ในปี2561

โดย โหรยิปซี

พยากรณ์ฤกษ์งามยามดี ปี 2561
ฤกษ์มงคล  ฤกษ์ดีตลอด ปี 2561
โดยโหรยิปซี
ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่างๆ ห้ามใช้อันดับ 1 คือวันกาลกิณีกับวันเกิด (ห้ามใช้โดยเด็ดขาด) ส่วนอันดับ 2 คือวันศัตรูกับวันเกิด(ควรหลีกเลี่ยง)

 

เดือนมกราคม

วันศุกร์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์)สมโณฤกษ์ (9 : อาศเลษะ) <08:16>  น.ทลิทโทฤกษ์ (10 : มาฆะ)ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(วันศัตรู)

วันพฤหัสบดี  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561  แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน  ราชาโชค (วัน/ดิถี) วันอธิบดี  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เทวีฤกษ์ (15 : สวาตี) < 06:28 น.> เพชฌฆาตฤกษ์ (16 : วิสาขะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันจันทร์ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ทลิทโทฤกษ์ (19 : มูละ) < 13:54น. > มหัทธโนฤกษ์ (20 : ปุรพษาฒ)ห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์(ศัตรู )นี้ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี   ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์(กาลกิณี)

วันอังคาร วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ราชาฤกษ์ (26 : อุตตรภัทร) < 02:55น.> สมโณฤกษ์ (27 : เรวดี) ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

วันศุกร์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์)มหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) มหัทธโนฤกษ์ (2 : ภรณี) < 02:16น. > โจโรฤกษ์ (3 : กฤติกา)ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(วันศัตรู)

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีระกา ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันอธิบดี ดิถีธงชัย ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์)เพชฌฆาตฤกษ์ (16 : วิสาขะ) < 15:08น. > ราชาฤกษ์ (17 : อนุราธะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันเสาร์  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันลอย ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (4 : โรหิณี) < 08:08น. > เทศาตรีฤกษ์ (5 : มฤคศิระ)  ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันอังคาร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (7 : ปุนัพสุ) < 03:36น. > ราชาฤกษ์ (8 : ปุษยะ)ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

 

เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีระกา  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ทลิทโทฤกษ์ (19 : มูละ) < 04:20น. > มหัทธโนฤกษ์ (20 : ปุรพษาฒ)ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

วันจันทร์  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561  ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (7 : ปุนัพสุ) < 11:45น. > ราชาฤกษ์ (8 : ปุษยะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์(ศัตรู )นี้ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี   ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์(กาลกิณี)

วันพฤหัสบดี วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561  ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน  (วัน/ดิถี) วันอธิบดี  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ทลิทโทฤกษ์ (10 : มาฆะ) < 07:17น. > มหัทธโนฤกษ์ (11 : บุรพผลคุนี) ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

 

เดือนเมษายน

วันอังคาร วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันฟู ดิถีเรียงหมอน  (วัน/ดิถี) วันธงชัย  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (22 : ศรวณะ) < 18:59น. > เทศาตรีฤกษ์ (23 : ธนิษฐา) ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

วันเสาร์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง  (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เทวีฤกษ์ (6 : อารทรา) < 21:31น. > เพชฌฆาตฤกษ์ (7 : ปุนัพสุ)  ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันอังคาร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) สมโณฤกษ์ (9 : อาศเลษะ) < 16:46น. > ทลิทโทฤกษ์ (10 : มาฆะ)ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

วันศุกร์ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันฟู ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดี  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) โจโรฤกษ์ (12 : อุตรผลคุนี) < 13:18น. > ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

 

เดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสบดี วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ชัยโชค อำมฤตโชค ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) สมโณฤกษ์ (18 : เชษฐา) < 16:48น. > ทลิทโทฤกษ์ (19 : มูละ)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันอาทิตย์ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) สมโณฤกษ์ (27 : เรวดี) < 10:03น. > ทลิทโทฤกษ์ (1 : อัศวินี) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

วันจันทร์  วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ราชาฤกษ์ (8 : ปุษยะ) < 02:30น.1 > สมโณฤกษ์ (9 : อาศเลษะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์(ศัตรู )  นี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี และผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์(กาลกิณี

วันพฤหัสบดี  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ราชาโชค ดิถีเรียงหมอน   ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) โจโรฤกษ์ (12 : อุตรผลคุนี) < 21:17น. > ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) สิทธิโชค วันฟู ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) มหัทธโนฤกษ์ (20 : ปุรพษาฒ) < 04:29น. > โจโรฤกษ์ (21 : อุตราษาฒ)  ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันศุกร์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดี ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ราชาฤกษ์ (26 : อุตตรภัทร) < 16:54น. > สมโณฤกษ์ (27 : เรวดี) ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

วันศุกร์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ   ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค วันลอย  ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดีฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ) < 04:31น. > เทศาตรีฤกษ์ (14 : จิตรา)ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

วันจันทร์  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (16 : วิสาขะ) < 04:49น. > ราชาฤกษ์ (17 : อนุราธะ)  ห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์(ศัตรู )  นี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี และ  ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์(กาลกิณี)

 

เดือนกรกฎาคม

วันอาทิตย์  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันฟู ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (22 : ศรวณะ) < 16:40น.> เทศาตรีฤกษ์ (23 : ธนิษฐา) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

วันเสาร์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน กาลโยค (วัน/ดิถี) ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) สมโณฤกษ์ (27 : เรวดี) < 01:22น. > ทลิทโทฤกษ์ (1 : อัศวินี)ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันพฤหัสบดี  วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ) < 12:26น. > เทศาตรีฤกษ์ (14 : จิตรา) ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันอังคาร  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เทวีฤกษ์ (24 : ศตภิษัช) < 04:33น. > เพชฌฆาตฤกษ์ (25 : บุรพภัทร) ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

 

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) โจโรฤกษ์ (3 : กฤติกา) < 09:09น. > ภูมิปาโลฤกษ์ (4 : โรหิณี)ห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์(ศัตรู )  นี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี และ  ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์(กาลกิณี

วันศุกร์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันลอย ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดี  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (7 : ปุนัพสุ) < 04:29น. > ราชาฤกษ์ (8 : ปุษยะ)  ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

วันเสาร์  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันลอย  ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (16 : วิสาขะ) < 20:07น. > ราชาฤกษ์ (17 : อนุราธะ) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันอังคาร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ทลิทโทฤกษ์ (19 : มูละ) ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

 

เดือนกันยายน

วันอาทิตย์  วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันลอย ดิถีเรียงหมอน   ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ราชาฤกษ์ (17 : อนุราธะ) < 04:31น. > สมโณฤกษ์ (18 : เชษฐา) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

วันเสาร์  วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เทศาตรีฤกษ์ (23 : ธนิษฐา) < 16:54น. > เทวีฤกษ์ (24 : ศตภิษัช) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันศุกร์  วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดีฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ทลิทโทฤกษ์ ( : อัศวินี) < 00:52น. > มหัทธโนฤกษ์ (2 : ภรณี)ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

 

เดือนตุลาคม

วันพฤหัสบดี  วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ราชาโชค ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ราชาฤกษ์ (8 : ปุษยะ) < 19:16น.> สมโณฤกษ์ (9 : อาศเลษะ)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันอังคาร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) มหัทธโนฤกษ์ (20 : ปุรพษาฒ) < 16:44น. > โจโรฤกษ์ (21 : อุตราษาฒ) ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

วันอาทิตย์  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (4 : โรหิณี) < 08:23น. > เทศาตรีฤกษ์ (5 : มฤคศิระ) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

 

เดือนพฤศจิกายน

วันเสาร์  วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) มหัทธโนฤกษ์ (11 : บุรพผลคุนี) < 22:43น. > โจโรฤกษ์ (12 : อุตรผลคุนี) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันเสาร์  วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เทวีฤกษ์ (24 : ศตภิษัช) < 09:44น. > เพชฌฆาตฤกษ์ (25 : บุรพภัทร)ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์(กาลกิณี) สำหรับ ผู้เกิดวันพฤหัสบดี และสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์(วันศัตรู)

วันอังคาร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) มหาสิทธิโชค วันลอย ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) สมโณฤกษ์ (27 : เรวดี) < 15:16น.> ทลิทโทฤกษ์ (1 : อัศวินี)  ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร(วันศัตรู)นี้สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์   และผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคาร(กาลกิณี)

 

เดือนธันวาคม

วันอาทิตย์  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) โจโรฤกษ์ (12 : อุตรผลคุนี) < 05:26น. > ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ)ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

วันพฤหัสบดี  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันฟู ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) เพชฌฆาตฤกษ์ (16 : วิสาขะ) < 02:53น. > ราชาฤกษ์ (17 : อนุราธะ) ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันศุกร์  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ ดิถีเรียงหมอน 

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) วันฟู ดิถีเรียงหมอน (วัน/ดิถี) วันธงชัย วันอธิบดี ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(กาลกิณี)นี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ และคนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์(ศัตรู)

วันพฤหัสบดี  วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน 

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) โจโรฤกษ์ (3 : กฤติกา) < 00:27น. > ภูมิปาโลฤกษ์ (4 : โรหิณี)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี(วันศัตรู)นี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ และคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดี(กาลกิณี)

วันอาทิตย์ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2561 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ  ดิถีเรียงหมอน 

ฤกษ์ล่าง (ดิถีจันทร์) ชัยโชค อำมฤตโชค ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บน (ฤกษ์จันทร์) ภูมิปาโลฤกษ์ (13 : หัสตะ) < 12:18น. > เทศาตรีฤกษ์ (14 : จิตรา) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์(กาลกิณี)สำหรับผู้เกิดวันจันทร์  และผู้เกิดวันอังคารห้ามใช้ วันอาทิตย์(วันศัตรู)

 

หากสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
หรือ ดูดวงฟรี 1 คำถาม บนเว็บบอร์ด

คุณโหรยิปซี

ขอขอบคุณ : คุณโหรยิปซี

ดูดวงปี2561