ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 1 กรกฎาคม 2558
เวลา 07:00-07:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 08:40-09:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 10:20-10:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
เวลา 06:30-07:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 08:20-09:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม
เวลา 10:00-10:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี ม
เวลา 15:20-16:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
เวลา 06:20-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 09:40-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 16:20-17:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
เวลา 09:00-09:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 11:10-12:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 16:10-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 19:10-19:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
เวลา 08:30-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 10:50-11:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 13:20-14:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 15:40-16:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 18:40-19:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 08:20-09:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 10:40-11:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 13:10-14:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 15:30-16:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
เวลา 08:20-09:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 10:30-11:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 13:00-14:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 15:30-16:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ที่มา : มหาหมอดู.คอม

ฤกษ์ดีรายเดือน