ฤกษ์มงคล รายเดือน

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558
เวลา 08:10-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 10:20-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 15:20-16:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 5 สิงหาคม 2558
เวลา 09:00-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยโจโรฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 10:10-11:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 12:40-13:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 15:10-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 17:20-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 สิงหาคม 2558
เวลา 09:50-10:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 12:20-13:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 14:40-15:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม
เวลา 17:40-18:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88 ปี มะแม

ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 07:00-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปี มะแม
เวลา 09:20-10:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปี มะแม
เวลา 11:50-12:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปี มะแม
เวลา 14:10-15:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปี มะแม
เวลา 17:10-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปี มะแม

ที่มา : มหาหมอดู.คอม

ใส่ความเห็น