ฤกษ์มงคล รายเดือน

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

โดย อ.กิตติ์ พยากรณ์

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดวันทั้ง ๗

เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่างๆ ถึงจะมีในรายการฤกษ์ข้างบนก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะเป็นวันศัตรูและกาลิณีกับวันเกิด

  1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร
  2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
  3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
  4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคารและพุธ (กลางคืน)
  5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์
  6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
  7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์
  8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม

วันอาทิตย์ ที่ 1 เหมาะสำหรับ การทำพิธีการมงคลทุกอย่าง เวลา 06.01-07.30 และ 12.01-13.30

วันอังคาร ที่ 3 เหมาะสำหรับ การทำพิธีมงคล ทุกอย่าง เวลา 07.31-09.00 และ เวลา 13.31-15.00

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เหมาะสำหรับงานพิธีบวงสรวง งานไหว้ครู จัดหิ้งพระใหม่ เวลา 09.01-10.30 และ 15.01-16.30

วันศุกร์ ที่ 6 เหมาะสำหรับ การทำพิธีมงคล ทุกอย่าง เวลา 10.31-12.00 และ 15.01-16.30

วันอาทิตย์ ที่ 8 เหมาะสำหรับ ทำการพิธีมงคลทุกอย่าง เวลา 06.01-07.30 และ 12.01-13.30

วันอังคาร ที่ 10 เหมาะสำหรับ การทวงหนี้สิน กิจการค้าอาวุธ กิจการเคื่องมือช่าง ต่างๆ เวลา 07.31-09.00 และ 13.31-15.00

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เหมาะสำหรับ ทำการพิธีมงคล ทุกอย่าง เวลา 09.01-10.30 และ 15.01-16.30

วันอาทิตย์ ที่ 15 เหมาะสำหรับ การเดินทางไกล การฉลองรับตำแหน่ง กิจการเสื้อผ้าชาย เวลา 06.01-07.30 และ 12.01-13.30

วันอังคาร ที่ 17 เหมาะสำหรับการทวงหนี้สิน การปราบปราม กิจการเกี่ยวกับอาวุธ เวลา 07.31-09.00 และ 13.31-15.00

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เหมาะสำหรับ การเปิดสถานศึกษา งานบวงสรวง พิธีไหว้ครู เวลา 09.01-10.30 และ 15.01-16.30

วันศุกร์ ที่ 20 เหมาะสำหรับ การทำพิธีมงคล ทุกอย่าง เวลา 10.31-12.00 และ 15.01-16.30

วันอาทิตย์ ที่ 22 เหมาะสำหรับ การเลี้ยงฉลองตำแหน่ง เดินทางต่างถิ่น ร้านตัดผมชาย ธุรกิจเกี่ยวกับบุรุษ เวลา 06.01-07.30 และ 12.01-13.30

วันอังคาร ที่ 24 เหมาะสำหรับการกู้หนี้ ติดต่อธุรกรรมธนาคาร เปิดกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม เวลา 07.31-09.00 และ 13.31-15.00

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เหมาะสำหรับ ทำการพิธีมงคล ทุกอย่าง เวลา 09.01-10.30 และ 15.01-16.30

วันอาทิตย์ ที่ 29 เหมาะสำหรับ การเดินทางไกล พิธีสู่ขอ พิธีหมั่นหมาย พิธีแต่งงาน เวลา 06.01-07.30 และ 12.01-13.30

วันอังคาร ที่ 31 เหมาะสำหรับ พิธีการปลุกเสกเครื่องราง พิธีเปิดธรณี เวลา 07.31-09.00 และ 13.31-15.00

อ.กิตติ์ พยากรณ์
ขอขอบคุณ : อ.กิตติ์ พยากรณ์