ไพ่ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส คืออะไร

ไพ่ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส คืออะไร

ไพ่ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส คืออะไร

ไพ่ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส

ประวัติความเป็นมาของ ไพ่ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส

ตำรานี้มีอายุประมาณ4- 5 พันปี (ซึ่งเป็นยุคเดียวกันกับยุคพระเวท) โดยผู้ที่ให้คำทำนายคือ ” พิเธีย ” นักบวชชั้นสูง ซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนโอษฐ์ของเทพเจ้าอียิปต์นั่นเอง คัมภีร์ ฮัสจั๊ต หรือ ทอร์เลียส นี้เป็นการทำนายโดยใช้ กระดาษ ปาปิรุส เคลือบขี้ผึ้งหอม (คล้ายๆใบลานบ้านเรา) โดย มีการบันทึกเป็นครั้งแรกในยุคสมัยของ ฟาโรห์ หญิง ฮัตเซปซุต ฟาโรห์หญิงพระองค์เดียวของ อียิปต์ ทรงมีพระเสาวนีย์ ให้เซ็นมุต พิเธีย ในสมัยของพระนางเป็นผู้บันทึกไว้ ไพ่นี้มีทั้งหมด 3 ชุด คือ

1. ไพ่ จั๊ต มีทั้งหมด 36 ใบ

2. ไพ่ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส มีทั้งหมด 53 ใบ มีการทำนายแยกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
2.1 ไพ่ เซเค็ต ( Selket )ทำนายด้วยไพ่ 10 ใบ คือการอ่านความหมายของ เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นภายใน 60 วัน หรือตามแต่ผู้มารับคำทำนายถาม ผู้มารับคำทำนาย กำหนดระยะเวลาเอง)
2.2 ไพ่ มาอัท (Ma’at ) ซึ่งเป็นไพ่บอกอนาคตจะแบ่งเป็น
ทำนายด้วยไพ่ 3 ใบ เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น ภายใน 1 – 7 วัน
ทำนายด้วยไพ่ 6 ใบ เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น ภายใน 1 – 30 วัน
2.3 ไพ่วัดเจ็ต ( Wadjet ) ทำนายด้วยไพ่ 20 ใบ สำหรับถามเรื่องที่ต้องแก้ไข หรือ แก้ไขยากๆ ถามเรื่องกรรมเก่า เรื่องร้ายแรงต่างๆ

ในที่นี้เราจะพูดถึงแต่ ไพ่ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส นี้ มีความละเอียด และ แม่นยำ เห็นผลของการทำนายได้เร็วมาก ไพ่ 1 ชุด มี 53 ใบ 53 ความหมาย แล้ว ยังมีความหมายของไพ่หัวกลับ อีก 53 ความหมาย ความหมายของไพ่กลุ่มเหมือน กับ ไพ่กลุ่มไม่เหมือน อีกหลายสิบความหมาย ตำราไพ่ ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส เป็นศาสตร์อันเร้นลับ ท้าทายให้เรียนรู้ ว่าด้วยการทำนายโชคชะตา ซึ่งมีความแม่นยำเป็นอันมาก ในการทำนาย ไพ่แต่ละใบ แต่ละตำแหน่ง ยังเป็นการ บอกถึงอดีต ปัจจุบัน อนาคต ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ เป็นความเร้นลับที่ท้าทาย และ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น (ส่วนมาก 7 วัน ถึง 3 เดือน) การทำนายด้วยไพ่ฮัสจั๊ต หรือ ทอร์เลียส นี้ ได้นำมาประยุกต์ ให้เข้ากันกับ โหราศาสตร์ไทย ทำให้มีความแม่นยำ และ ใกล้เคียงความจริงอย่างที่สุด และ การทำนายด้วยไพ่ ยังเป็นการทำนายจากพลังจิตใต้สำนึก ของผู้มาขอรับคำทำนายเองโดยแท้ จึงทำให้เป็นการ ทำนายที่แม่นยำสูงสุด และ ตรงจุดที่ผู้ที่มารับคำทำนายต้องการทราบมากที่สุดอีกด้วย

คัมภีร์ย ฮัสจั๊ตนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษามาจากท่านอาจารย์ฐาณิษา เป็นหนึ่ง ท่านเป็นผู้คิด และ ค้นพบคัมภีร์นี้ซึ่งข้าพเจ้า เองก็ได้ขอ อนุญาต จากท่านอาจารย์เพื่อที่จะเผยแพร่ และท่านได้อนุญาต ให้ข้าพเจ้านำมาถ่ายทอดได้ ซึ่งท่านทั้งหลายสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก www.108payagon.com หากท่านได้ศึกษาคัมภีร์นี้ เเละ เกิดประโยชน์อันใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอมอบคุณความดีนี้ให้กับท่านอาจารย์ฐาณิษา เป็นหนึ่ง และท่านเจ้าของตำราเดิม ไว้ณ.ที่นี้ และขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรื่องในศาสตร์สาขาวิชาชีพนี้ด้วยเทอญ

บทความโดย อาจารย์ ภัทรมนต์ ศักดิ์ชุศรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาไผ่ฮัสจั๊ต ทอร์เลียส
โหราศาสตร์