ควรมีมรรยาทดังนี้ ๑.ต้องพยากรณ…

มารยาทของหมอดู

มารยาทของหมอดู

ควรมีมรรยาทดังนี้

๑.ต้องพยากรณ์โดยปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ
๒.ต้องพยากรณ์โดยปราศจากอคติ
๓.ต้องพยากรณ์โดยปราศจากความกลัว
๔.ควรพยากรณ์โดยเฉพาะตัวต่อตัว
๕.ไม่ควรพยากรณ์สำหรับผู้ไม่ทราบเวลาเกิดแน่นอน
๖.ไม่ควรหาโอกาสเอาผลประโยชน์จากเจ้าชะตา
๗.ไม่ควรโฆษณาตนเองขณะพยากรณ์
๘.ไม่ควรทับถมการพยากรณ์ของโหรคนอื่น
๙.ควรพยากรณ์ให้ตรงจุดไม่ปิดบังอำพราง
๑๐.ควรระมัดระวังถ้อยคำที่ใช้พยากรณ์
๑๑.ต้องรักษาความลับของผู้มาพยากรณ์
๑๒.ควรศึกษาค้นคว้าแบบไม่รู้จบ
๑๓.ควรวางตนและแต่งกายให้เกิดความเชื่อถือกับผู้พบเห็น
๑๔.ควรใช้วาจาที่เหมาะสมกับผู้มารับคำพยากรณ์
๑๕.ไม่ควรพยากรณ์ว่าเจ้าชะตาจะต้องถึงกับมรณกรรมหรือเสียชีวิตเป็นอันขาด
๑๖.ไม่ควรพยากรณ์ว่าบุตรหรือทายาทของเจ้าชะตาไปในทางเสียหายถึงกับให้เจ้าชะตาต้องเกลียดชังบุตรหรือทายาทของ ตนเอง
๑๗.ควรหลีกเลี่ยงการพยากรณ์ชีวิตสมรสของเจ้าชะตาไปในทางเสื่อมเสียอันเป็นเหตุให้ครอบครัวของเข้าชะตาต้องเดือด ร้อนและหย่าร้างหรือแยกทางกันในที่สุด

เมื่อจะเป็นโหรอาชีพ คุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

๑.มีหัวใจที่เป็นอิสระ
๒.มีความกล้า
๓.เชื่อมั่นในตัวเอง
๔.พูดเก่ง
๕.มีความเฉลียวฉลาด
๖.มีอุดมการณ์
๗.มีความทะเยอทะยาน
๘.มีความรู้ทางจิตวิทยาดี
๙.มีความสามารถแก้ปัญหาได้ดี
๑๐.มีจรรยา, มีธรรมะ, มีความสุภาพ
๑๑.มีความเข้าใจในผู้คน
๑๒.มีความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาให้เพื่อนมนุษย์