ตำนานโหราศาสตร์ไทย ที่มา : หนั…

ตำนานโหราศาสตร์ไทย

ตำนานโหราศาสตร์ไทย

ตำนานโหราศาสตร์ไทย

ที่มา : หนังสือ ตำราพรหมชาติ ฉ.สมบูรณ์ ฉบับหลวงในราชการที่ ๑ อาจารย์หรีดเรืองฤทธิ์ หน้า ๘๕