ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ๑๒๐ ปี ใช้ในการศึกษาโหราศาสตร์

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ๑๒๐ ปี ใช้ในการศึกษาโหราศาสตร์

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ๑๒๐ ปี ใช้ในการศึกษาโหราศาสตร์ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย บอกวันเดือนปีแบบสุริยคติ
และแบบจันทรคติ สมผุสดาวรายวัน และเวลาดาวยกย้ายราศี ฤกษ์และดิถีจันทร์ อวมานโอน เพื่อประโยชน์สำหรับการวางฤกษ์
เป็นปฏิทินที่คำนวณจากพระคัมภีร์สุริยยาตร์ศิวาคม (เอื้อน มณเฑียรทอง) แบบสุริยยาตรวิธี ใช้ในการวางดาวเฉลิมรูปดวงได้เป็นอย่างดี

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาโหราศาสตร์หรือผู้ที่ต้องการปฏิทินไว้เพื่อประโยชน์ทางโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

การเผยแพร่ในครั้งนี้หากมีคุณความดีใดอันเกิดขึ้นแต่เบื้องหน้า
ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จแก่ผู้ศึกษาโหราศาสตร์ไทยเพชรน้ำเอกแห่งสยามประเทศนี้ทุกประการเทอญ ...

ปฏิทินโหราศาสตร์ชุดนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมการศึกษาโหราศาสตร์เท่านั้น จัดทําโดย นายธีรพร บุญวงษ์ (tepar2009@gmail.com)
ขออุทิศกุศลผลบุญอันดีอันเกิดจากปฏิทินนี้แด่บูรพาจารย์ทุกท่าน และพ่อทวดสุบิณฑ์ ทองสุข

โหลดเอกสารและตำราดูดวง
ดาวน์โหลดปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ๑๒๐ ปีที่นี่

ขนาด 24.1 MB นามสกุล .pdf

ไลค์โฮโร > ดูดวงออนไลน์ > ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ๑๒๐ ปี ใช้ในการศึกษาโหราศาสตร์