ทำนายฝัน ดูดวงความฝัน

ทำนายฝันแม่นๆ ฝันดี ฝันร้าย ทำนายได้

ก่อนทำนายฝัน ต้องสำรวจสาเหตุของความฝันก่อน เนื่องจาก บางสาเหตุเราจะไม่ทำการทำนายฝัน โดยสาเหตุของความฝันมักจะมีได้หลายสาเหตุ ที่ต้องดูสาเหตุให้ดี เนื่องจากบางคนฝันอะไรแล้วก็เก็บมาเป็นการทำนายฝันเสียหมด ทุกอย่างก็เลยกลายเป็นมั่วไปหมด แล้วก็จะจับประเด็นอะไรไม่ได้เลย โดยจะมีดังต่อไปนี้

1.ความฝันเกิดเพราะธาตุไม่ปกติ ซึ่งรวมถึง มีอาการเจ็บป่วยของร่างกาย ฝันโดยมากมักเป็นฝันร้าย อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สบายอยู่ แล้วฝัน แม้ว่าจะเป็นฝันเวลาใดก็ตาม จะดีหรือร้าย ไม่ต้องสนใจในการทำนายฝัน

2.เพราะมีอารมณ์จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่นก่อนนอนมีความเครียดหรือเกิดความคิดถึงคนรักเก่า ดังนั้นหากมีความฝัน มักไม่ต้องสนใจทำนายโดยเฉพาะฝันที่ไปเกี่ยวกับที่เราคิดก่อนนอน

3.เกิดเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาได้ดลบันดาลให้ผู้ฝัน เกิดความฝันเกิดขึ้น โดยอาจจะเป็นการแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าลักษณะความฝันเช่นนี้ เราสามารถนำมาทำนายได้

4.ความฝันเกิดเพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้าซึ่งสามารถนำมาทำนายฝันได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลายๆคน อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ประเภทของความฝันได้ ดังนั้น โบราณาจารย์ ได้กล่าวไว้ว่า "จะทำนายฝันก็ต่อเมื่อความฝันมีความชัดเจน มีความปะติดปะต่อ ไม่ใช่เห็นสิ่งของนั่นที โน่นที และที่สำคัญที่สุดก็คือ พอฝันแล้วสะดุ้งตื่น ในเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้ว นั่นหมายความว่าเป็นความฝันที่สามารถนำมาทำนายฝันได้"

วันของความฝัน มีผู้กล่าวว่า หากท่านฝันวันอาทิตย์ ความฝันหมายถึงคนอื่นๆ หรือฝันวันจันทร์ ทำนายฝันเกี่ยวกับ ญาติ วันอังคาร วันโน้น วันนี้เกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนั้น แต่ หลังจากที่ผู้จัดทำได้ไปคุยกับพระท่านหนึ่ง (ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความฝัน) ท่านบอกว่า ในความเป็นจริงแล้ว ที่จากตำราเขียนไว้ว่า วันนั้นเกี่ยวกับอย่างนี้ วันนี้เกี่ยวกับอย่างนั้น จะเป็นจริงสำหรับ ผู้ที่บรรลุธรรมในระดับหนึ่งแล้ว เช่นพระโสดาบัน เป็นต้น โดยท่านได้เสริมอีกว่า ส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อย ความฝันจะเกี่ยวข้องกับตัวเอง หรือคนใกล้ชิดทั้งสิ้น จากประสบการณ์ของผู้จัดทำเองก็คิดเช่นนั้น

ช่วงเวลาที่ฝัน ความฝันที่จะทำนายฝันได้ตอนที่ท่านฝัน ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน เป็นต้นไป จนถึงรุ่งสาง โดยเฉพาะรุ่งสาง จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเวลา 2-3 วัน

องค์ประกอบในการทำนายฝัน มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้จัดทำเคยฝัน ซึ่งความฝันนั้นยาวมากๆ (แต่ก็จำได้หมด) มีวัตถุสิ่งของหลายอย่างปรากฏขึ้นในความฝัน ทำให้การทำนายฝันเป็นไปอย่างสับสน เนื่องจากสิ่งของบางอย่างก็ทำนายไปในทางที่ดี บางอย่างก็ทำนายฝันไปในทางที่ร้าย ผู้จัดทำได้ไปปรึกษากับ อาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่า เราต้องแยกองค์ประกอบหลัก กับองค์ประกอบรองให้ชัดเจน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เราต้องให้ความสำคัญในองค์ประกอบหลัก โดยองค์ประกอบรองอาจจะพิจารณาลดลงไปหรือในบางครั้งหากฝันยาวๆ องค์ประกอบรองอาจจะไม่นำมาทำนายเลยก็ได้

ค้นหาคำทำนายฝัน

ทำนายฝันเรียงตามอักษร

ทำนายฝัน อักษร ก

ทำนายฝัน อักษร ข

ทำนายฝัน อักษร ค และ ฆ

ทำนายฝัน อักษร ง และ จ

ทำนายฝัน อักษร ฉ ช และ ซ

ทำนายฝัน อักษร ญ และ ด

ทำนายฝัน อักษร ต

ทำนายฝัน อักษร ถ

ทำนายฝัน อักษร ท ธ และ น

ทำนายฝัน อักษร บ และ ป

ทำนายฝัน อักษร ผ และ ฝ

ทำนายฝัน อักษร พ และ ฟ

ทำนายฝัน อักษร ภ และ ม

ทำนายฝัน อักษร ย และ ร

ทำนายฝัน อักษร ล ว และ ศ

ทำนายฝัน อักษร ส

ทำนายฝัน อักษร ห และ อ

ขอขอบคุณ : www.predict-dream.com

ไลค์โฮโร > ดูดวงออนไลน์ > ทำนายฝัน