No Cover Image

วันลอย วันฟู วันจม

วันลอย วันฟู วันจม

นั้นเป็นการบอกถึงฤกษ์มงคล ว่าวันไหนควรจะทำอะไรดี โดยจะมีการแบ่งออกการดู วันลอย วันฟู วันจมเป็นส่วน ๆ คือ วันลอย กับวันฟู จะใช้ในการดูฤกษ์มงคลต่าง ใช้ในการทำธุรกิจ ซื้อขาย และเกษตรกรรม แต่ว่า วันจมนั้น ถือว่าเป็นวันไม่ดี ทำการมงคลหรือค้าขายใด ๆ ก็ไม่ดีเลย

หมายเหต วันที่จะดูต่อไปนี้จะ หมายถึง วันอาทิตย์ ,วันจันทร์ ,วันอังคาร ,วันพุธ ,วันพฤหัสบดี ,วันศุกร์ ,วันเสาร์ซึ่งเป็นวันในรอปสัปดาห์เท่านั้น และเดือน ก็จะเป็นการใช้ดือนตามหลักโหรศาสตร์

วันลอย
เดือนเมษายน (เดือน 5) มีวันอาทิตย์เป็นวันลอย
เดือนพฤษภาคม (เดือน 6) มีวันจันทร์เป็นวันลอย
เดือนตุลาคม (เดือน 7) มีวันอังคารเป็นวันลอย
เดือนกรกฎาคม (เดือน 8) มีวันพุธเป็นวันลอย
เดือนสิงหาคม (เดือน 9) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันลอย
เดือนกันยายน (เดือน 10) มีวันศุกร์เป็นวันลอย
เดือนตุลาคม (เดือน 11) มีวันเสาร์เป็นวันลอย
เดือนพฤศจิกายน (เดือน 12) มีวันอาทิตย์เป็นวันลอย
เดือนธันวาคม (เดือน 1) มีวันจันทร์เป็นวันลอย
เดือนมกราคม (เดือน 2) มีวันอังคารเป็นวันลอย
เดือนกุมภาพันธ์ (เดือน 3) มีวันพุธเป็นวันลอย
เดือนมีนาคม (เดือน 4) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันลอย

วันฟู
เดือนเมษายน (เดือน 5) มีวันอังคารเป็นวันฟู
เดือนพฤษภาคม (เดือน 6) มีวันพุธเป็นวันฟู
เดือนตุลาคม (เดือน 7) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันฟู
เดือนกรกฎาคม (เดือน 8) มีวันศุกร์เป็นวันฟู
เดือนสิงหาคม (เดือน 9) มีวันเสาร์เป็นวันฟู
เดือนกันยายน (เดือน 10) มีวันอาทิตย์เป็นวันฟู
เดือนตุลาคม (เดือน 11) มีวันจันทร์เป็นวันฟู
เดือนพฤศจิกายน (เดือน 12) มีวันอังคารเป็นวันฟู
เดือนธันวาคม (เดือน 1) มีวันพุธเป็นวันฟู
เดือนมกราคม (เดือน 2) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันฟู
เดือนกุมภาพันธ์ (เดือน 3) มีวันศุกร์เป็นวันฟู
เดือนมีนาคม (เดือน 4) มีวันเสาร์เป็นวันฟู

วันจม
เดือนเมษายน(เดือน 5) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันจม
เดือนพฤษภาคม (เดือน 6) มีวันศุกร์เป็นวันจม
เดือนตุลาคม (เดือน 7) มีวันเสาร์เป็นวันจมเป็นวันจม
เดือนกรกฎาคม (เดือน 8) มีวันอาทิตย์เป็นวันจม
เดือนสิงหาคม (เดือน 9) มีวันจันทร์เป็นวันจม
เดือนกันยายน (เดือน 10) มีวันอังคารเป็นวันจม
เดือนตุลาคม (เดือน 11) มีวันพุธเป็นวันจม
เดือนพฤศจิกายน (เดือน 12) มีวันพฤหัสบดีเป็นวันจม
เดือนธันวาคม (เดือน 1) มีวันศุกร์เป็นวันจม
เดือนมกราคม (เดือน 2) มีวันเสาร์เป็นวันจม
เดือนกุมภาพันธ์ (เดือน 3) มีวันอาทิตย์เป็นวันจม
เดือนมีนาคม (เดือน 4) มีวันจันทร์เป็นวันจม

ใส่ความเห็น