วันจันทร์

เสริมดวงคนเกิดวันจันทร์

คนเกิดในวันจันทร์ที่ ต้องการเสริมบารมีให้ตัวเอง ให้บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และคนเกิดวันจันทร์ ก็ควรจะมีพระพุทธรูปห้ามญาติ อยู่บนหิ้งพระ นี้อยู่ที่บ้าน เพื่อบูชาและความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ซึ่งพระพุทธรูปปางห้ามญาตินี้เป็นพระรูปเป็นพระพุทธรูปที่มีท่าทางแบบยืน มือขวายกขึ้นเสนออก และอยู่ในลักษระแบมือ หรือการห้าม ส่วนมือซ้ายก็ห้อยลงมาข้างลำตัว ซึ่งพระพุทธรูปปางห้ามญาตินี้ มีตำนวนว่า เป็นการกระทำของพระพระพุทธเจ้า ที่ไปห้ามฝ่ายญาติของตนทั้งสองฝ่าย ที่กำลังทะเลาะกันจนจะเกิดเป็นสงครามเพียงเพราะว่า แย่งน้ำกันใช้ในการทำการเกษตร

คนเกิดในวันจันทร์ ให้สวดภาวนาคาถาบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ให้ได้ 15 จบก่อนนอน ซึ่งถ้าใครสวดได้ ก็จะแคล้วคลาดพ้นภัยต่ออันตรายทั้งหลาย เปลี่ยนหนักให้เป็นเบา เปลี่ยนเบาให้เป็นหายไปเลย ซึ่งพระพุทธรูปปางห้ามญาตินี้ สื่อถึงการห้ามให้หยุดทำการกระทำต่าง ๆ ที่ชั่วร้าย และคาถาบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาตินี้ยังใช้แก้ เวลาฝันร้าย หรือว่าเกิดเรื่องตกใจ เสียขวัญได้ดีอีกด้วย

คาถาบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ใส่ความเห็น