No Cover Image

ปกิณกมงคล

ปกิณกมงคล

นั้นเป็นการกล่าวถึง การเสริมสิริมงคล ด้วยการเลือกวันทำกิจจกรรมบางอย่าง เช่น วันตัดเล็บ วันสระหัว วันทาน้ำมัน วันนุ่งผ้าใหม่ และวันตัดผม

มงคลสระหัวใหม่
ถ้าสระผมวันอาทิตย์ ทายว่าจะอายุยืนยาว
ถ้าสระผมวันจันทร์ ทายว่าจะมีลาภมาก
ถ้าสระผมวันอังคาร ทายว่าจะชนะศัตรู
ถ้าสระผมวันพุธ ทายว่าจะมีคดีความ
ถ้าสระผมวันพฤหัสบดี ทายว่าจะมีเทวดาคอยรักษา
ถ้าสระผมวันศุกร์ ทายว่าจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ถ้าสระผมวันเสาร์ ทายว่าจะมีเรื่องราวดี ๆ

มงคลนุ่งผ้าใหม่
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันอาทิตย์ ทายว่าจะชนะศัตรู
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันจันทร์ ทายว่าจะมีคนคอยอุปถัมภ์
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันอังคาร ทายว่าจะมีความทุกข์มาก
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันพุธ ทายว่าจะมีสุขมาก
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันพฤหัสบดี ทายว่าจะมีเรื่องดี ๆ
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันศุกร์ ทายว่าจะมีทรัพย์มาก
ถ้านุ่งผ้าใหม่วันเสาร์ ทายว่าจะได้รับเรื่องโศกเศร้า

มงคลตัดเล็บ
ถ้าตัดเล็บวันอาทิตย์ ทายว่าจะมีศัตรูเพิ่มขึ้น
ถ้าตัดเล็บวันจันทร์ ทายว่าจะมีลาภยศ
ถ้าตัดเล็บวันอังคาร ทายว่าจะทำของหาย
ถ้าตัดเล็บวันพุธ ทายว่าจะทำอะไรก็ดี
ถ้าตัดเล็บวันพฤหัสบดี ทายว่าจะมีความทุกข์
ถ้าตัดเล็บวันศุกร์ ทายว่าจะมีเงินเก็บ
ถ้าตัดเล็บวันเสาร์ ทายว่าจะได้รับความเจ็บป่วย

มงคลตัดผมใหม่
ถ้าตัดผมวันอาทิตย์ ทายว่าจะมีอายุที่ยืนยาว
ถ้าตัดผมวันจันทร์ ทายว่าจะมีได้ลาภ
ถ้าตัดผมวันอังคาร ทายว่าจะโดนศัตรูจะทำร้ายใส่โทษ
ถ้าตัดผมวันพุธ ทายว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาท
ถ้าตัดผมวันพฤหัสบดี ทายว่าจะมีเทวดารักษา
ถ้าตัดผมวันศุกร์ ทายว่าจะมีลาภมาก
ถ้าตัดผมวันเสาร์ ทายว่าทำได้ดีทุกอย่าง

มงคลทาน้ำมัน
ถ้าทำน้ำมันวันอาทิตย์ ทายว่าจะเสียโฉม
ถ้าทำน้ำมันวันจันทร์ ทายว่าจะมีรูปกายที่งาม
ถ้าทำน้ำมันวันอังคาร ทายว่าจะได้จากที่อยู่อาศัย
ถ้าทำน้ำมันวันพุธ ทายว่าจะมีสิ่งดี ๆ
ถ้าทำน้ำมันวันพฤหัสบดี ทายว่าจะมีโชค
ถ้าทำน้ำมันวันศุกร์ ทายว่าจะทำของหาย
ถ้าทำน้ำมันวันเสาร์ ทายว่าทำอะไรก็ดี

ใส่ความเห็น