วันเสาร์

เสริมดวงคนเกิดวันเสาร์

คนเกิดในวันวันเสาร์ และต้องการเสริมดวง ให้คนเกิดวันวันเสาร์นี้ บูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก และมีพระพุทธรูปปางนาคปรกไว้บูชาที่บ้านของตัวเองด้วย จะดีมาก ๆ ซึ่งบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกอยู่ในลักษณะเป็นท่า นั่งขัดสมาธิ นั่งอยู่บนขนดพยานาคมือขวาขวาซ้อนมือซ้าย และหงายฝ่ามืออยู่บนตัก และข้างหลังพระพุทธเจ้าก็มีพระยานาค7หัว กำลังแผ่กำบังอยู่ เหนือศีรษะของพระพุทธเจ้า ซึ่งบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกมีตำนานว่า เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเสวยสุขจากการตรัสรู้ โดยเดนทางไปที่ต่าง ๆ ถึง 7ที่ ที่ละ 7 วัน แต่ก็มีสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปแล้วนั่งสมาธิ ก็เกิดลมพายุฝน โดยที่ขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเข้าณานอยู่ แล้วมีพยานาคมาเห็น จึงเลื่อมใส พยานาคราชตัวนั้นจึงมาเป็นที่กำบังลมฝนต่าง ๆให้กับพระพุทธเจ้า ตลอดเวลา 7 วัน

ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ ให้สวดคาถาบูชาพระปางนาคปรก 10 จบก่อนเข้านอน เพื่อให้เกิดความ สิริมงคล มิ่งขวัญอันดีงาม อยู่เย็นเป็นสุข และคาถานี้ยังคาถานี้ยังสามารถใช้สำหรับการเสกน้ำให้หญิงมีครรภ์ดื่ม เพื่อคลอดลูกง่ายขึ้น

คาถาบูชาพระปางนาคปรก
“ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ”

ใส่ความเห็น