เสริมดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

เสริมดวงคนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดในวันพฤหัสบดี ต้องการเสริมบารมีเสริมโชคลาภ ให้บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ และมีพระพุทธรูปปางสมาธิ ไว้สักการบูชาที่บ้านของตัวเองก้จะดีอย่างมาก ซึ่งพระพุทธรูปปางสมาธินี้จะมีลักษณะ นั่ง วางมือทั้งสองข้างอยู่บนหน้าตักทั่งสองข้าง มือขวาซ้อนมือซ้าย และเท้าขวาทับเท้าซ้าย ซึ่งพระพุทธรูปปางสมาธินี้เป็นพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อริยสัจ 4 ได้ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค

คนเกิดในวันพฤหัสบดี ให้สวดคาถาบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ 19 จบก่อนเข้านอน จะส่งผลดีกับทั้งตัวเองแล้ครอบครัว และพระพุทธรูปปางสมาธิ สามารถใช้ภาวนา เพื่อป้องกันศัตรูระหว่างการเดินทางไกลได้เป็นอย่างดี

คาถาบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ
ปูเรนตัมโพธิสัมภา เรนิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตังปะริตตัน ตัมภะณามะเห.

เสริมดวง