เสริมดวงคนเกิดวันอังคาร

เสริมดวงคนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร ต้องการเสริมบารมีเสริมโชคลาภ ให้คนเกิดวันอังคารนี้ บูชาพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ และถ้ามีพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ นี้อยู่ที่บ้านของตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากมาก ๆอีก ซึ่ง พระพุทธรูปปางปางไสยาสน์นี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านอนตะแคง มือซ้ายวางยาวไปตามลำตัว มือขวาใช้ประคองศรีษะ หลับตา และ เท้าทั้งสองข้างก็อยู่เสมอกันเท้าขวาอยู่ล่าง เท้าซ้ายอยู่ด้ายบน ตำนานว่า พระพุทธรูปปางปางไสยาสน์ เกิดขึ้นตอนที่ พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน และได้เทศนาให้กับพระภิกษุทั้ง 1225 รูปที่พระพุทธเจ้าได้เป็นคนบวชให้ทั้งหมด เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่ง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6เดือน ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นวันวิสาขะบูชา

คนเกิดวันอังคาร ให้สวดภาวนาคาถาบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ให้ได้ 8 จบก่อนนอน ซึ่งถ้าใครทำได้ก็จะ เพิ่มความร่มเย็นเป็นสุข ลาภยศ ริมงคลให้กับตัวเองได้อีกมาห และคาถานี้ยังใช้ป้องกันศัตรูที่คิดร้ายต่อตัวเราได้อย่างดีอีกด้วย

คาถาบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์
วัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจานุยุญชันโต รัตตินทิวาะ มะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณู เปตัง ปะริตตันตัม ภะามะ เห

เสริมดวง