เสริมดวงคนเกิดเกิดวันพุธ (กลางวัน-กลางคืน)

เสริมดวงคนเกิดเกิดวันพุธ (กลางวัน-กลางคืน)

เสริมดวงคนเกิดเกิดวันพุธ (กลางวัน)
คนเกิดเกิดวันพุธ (กลางวัน) ที่ต้องการเสริมดวงให้กับตัวเองนั้น ให้บูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร และมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ไว้สักการะบูชา เป็นของตัวเอง เอาไว้ที่บ้านของตัวเอง ซึ่งพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนั้นมีลักาณะท่าทางแบบยืน มือทั้งสองข้างอุ้มบาตรอยู่ โดยสั้นเท้าทั้งสองข้างชิดกัน ซึ่งพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนี้ มีตำนาน เกิดขึ้นในตอนที่พระพุทธเจ้า ออกไปบินฑบาตร โปรดสัตว์ทั้งหมาย แต่ว่า เหล่าญาติพี่น้องของพระพุทธเจ้าไม่ให้ความเคารพันบถือกับพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าจึง แสงแดงอภินิหารทำให้เกิดเป็นฝนโบกขพรรษ ตกลงมา จนสุดท้ายแล้ว เหล่าญาติของพระพุทธเจ้า ก็ได้ยอมคลายทิฐิลง

คนเกิดเกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้สวดภาวนาคาถาบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรให้ได้ 17 จบก่อนนอน ซึ่งจะช่วยเสริมดวงด้านดดีต่าง ๆ ไม่ส่าจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุข ลาภยศ และคาถานี้ยังเป็นคาถาเมตตามหานิยมที่ดีมากอีกด้วย

คาถาบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
สัพพาสี วิสะชาดีนัง ทิพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห.

 

เสริมดวงคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
คนเกิดในวันพุธ(กลางคืน)ที่ต้องการเสริมบารมีเสริมโชคลาภ ให้บูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ และมีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ไว้สักการบูชา ที่บ้านของตัวเองก็จะดีมากไม่น้อย ซึ่งพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ จะมีลักษณะแบบนั่ง เท้าทั้งสองข้างเหียบพื้น แขนทั้งสองข้างวางบนหน้าขา และหงายมือขวาออก และพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์มีตำนานว่า เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้า ได้หลบเหล่าสาวกของตนเองเข้าไปอยู่ในป่า เพราะว่าเหล่าสาวกนี้ทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าตักเตือนตั้งหลายครั้งก็ไม่มีความเชื่อฟัง และตอนที่อยู่ในป่านี้ก็มีลิงเอารวงผึ้งมาถวายให้ และยังมีช้างคอยปรณนิบัติรับใช้ตลอดเวลาอีกด้วย

ผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) ให้ภาวนาคาถาบูชาพระปางเลไลยก์ 12 จบก่อนเข้านอน ซึ่งการสวดภาวานาคาถาบูชาพระปางเลไลยก์ นี้จะ จะเสริมโชคลาภดานข้าวของเงินทองมากมาย และยังใช้คาถาบูชาพระปางเลไลยก์ ในการเสดาะเคราะที่จะมาถึงตัวเองได้อีกด้วย

คาถาบูชาพระปางเลไลยก์
กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะบุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะบุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

เสริมดวง