คลังเก็บป้ายกำกับ: ประกาศสงกรานต์

ประกาศสงกราน์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู

ประกาศสงกรานต์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู

ปีนี้ปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน  เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๔ นาที ๒๔ วินาที

นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๒ นาที ๐ วินาทีจันทรคติตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน

คำทำนาย

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่าเกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

คำทำนายตามเว็บมายโหรา

วันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จึงทำนายว่า ไร่นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล ฯ วันจันทร์ เป็นวันเนา จึงทำนายว่า เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่าง ๆ วันอังคาร เป็นวันเถลิงศก จึงทำนายว่า อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข แม้จะต่อยุทธ์ด้วยปัจจามิตร ณ ที่ใด ๆ ก็จะมีชัยชนะทุกเมื่อแล ฯ นางสงกรานต์ นั่งมา จึงทำนายว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๘๑

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๒ ….. ๗ ….. ๑ ….. ๒
ยาม ….. ๕ ….. ๑ ….. ๔ ….. ๕
ราศี ….. ๑ ….. ๑ ….. ๐ ….. ๕
ดิถี(จันทร์) ….. ขึ้น ๑๓ ค่ำ (๑๓) ….. แรม ๑๐ ค่ำ (๒๕) ….. ขึ้น ๑๒ ค่ำ (๑๒) ….. ขึ้น ๑๑ ค่ำ (๑๑)
ฤกษ์(จันทร์) ….. วิสาขะ (๑๖) ….. ปุนรวสุ (๗) ….. สวาติ (๑๕) ….. อนุราธะ (๑๗)

กาลโยคเริ่มใช้ วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๒ นาที ๐๐ วินาที

วันจันทร์ เป็นธงชัย วันเสาร์ เป็นอธิบดี วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์ วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๗ ปี

ประกาศสงกราน์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู นางทุงสะเทวี

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ : myhora.com

นางสงกรานต์ ปีพ.ศ.2560 กิริณีเทวี

ประกาศสงกรานต์ ปี2560 ปีระกา ปีไก่

ปีนี้ปีระกา (ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก) นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๒ นาฬิกา ๔๙ นาที ๑๒ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกรต ภักษาหาร ถั่วงา
พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๖ นาฬิกา ๔๖ นาที ๔๘ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๙
ปีนี้ วันอังคาร เป็น ธงชัย วันพฤหัสบดี เป็น อธิบดี วันจันทร์ เป็น อุบาทว์ วันเสาร์ เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ อาโป(ธาตุน้ำ) น้ำมาก น้ำท่วม

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน
บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

คำทำนายตามฉบับเว็บไลค์โฮโร

เนื่องจากนางสงกรานต์นอนหลับตามา จึงทำนายว่า ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข วันมหาสงกรานต์ เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และเจ้านาย วันเนา เป็น วันศุกร์ จึงทำนายว่า พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป้นอันตราย แม่หม้ายจะมีลาภ และ วันเถลิงศก เป็น วันอาทิตย์ จึงทำนายว่า พระมหากษัตริย์จะมีพระเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศ

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๙

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๓ ….. ๕ ….. ๒ ….. ๗
ยาม ….. ๑ ….. ๗ ….. ๘ ….. ๒
ฤกษ์ ….. ๒๓ ….. ๕ ….. ๒๒ ….. ๑๕
ราศี ….. ๕ ….. ๑๑ ….. ๔ ….. ๓
ดิถี ….. ๒๓ ….. ๒๓ ….. ๒๒ ….. ๙

กาลโยคเริ่มใช้ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๖ นาฬิกา ๔๖ นาที ๔๘ วินาที

วันอังคาร เป็นธงชัย วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดี วันจันทร์ เป็นอุบาทว์ วันเสาร์ เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลักเลี่ยง วันเสาร์

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๕ ปี

นางสงกรานต์ ปีพ.ศ.2559 มณฑาเทวี

ประกาศสงกรานต์ ปี2559 ปีวอก ปีลิง

ปีนี้ปีวอก (ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก) อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาศวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหาร นม เนย
พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลังคัสพร (แพะ) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๐ นาฬิกา ๓๔ นาที ๑๒ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๘
ปีนี้ วันเสาร์ เป็น ธงชัย วันพุธ เป็น อธิบดี วันศุกร์ เป็น อุบาทว์ วันศุกร์ เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

ปีนี้ วันจันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๕๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๑๐๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๕๐ ห่า ตกในเขาจักวาร ๒๐๐ ห่า นาคให้น้ำ ๒ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๖ ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าใน๓ูมินาจะได้ผล ๙ ส่วน เสีย ๑ ส่วน
ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุข สมบูรณ์แล
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

คำทำนายตามฉบับเว็บไลค์โฮโร

เนื่องจากนางสงกรานต์นอนลืมตามา จึงทำนายว่า พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี วันมหาสงกรานต์ เป็น วันพุธ จึงทำนายว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ วันเนา เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า ผลไม้จะแพง ราชตระกูลจะมีความร้อนใจ และ วันเถลิงศก เป็น วันศุกร์ จึงทำนายว่า พ่อค้าคหบดีจะทำมาค้าขึ้น มีผลกำไรมาก

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๘

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๗ ….. ๔ ….. ๖ ….. ๖
ยาม ….. ๗ ….. ๖ ….. ๖ ….. ๒
ฤกษ์ ….. ๑๓ ….. ๔ ….. ๑๒ ….. ๑๔
ราศี ….. ๗ ….. ๑๐ ….. ๖ ….. ๒
ดิถี ….. ๑๓ ….. ๒๒ ….. ๑๒ ….. ๘

กาลโยคเริ่มใช้ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๐ นาฬิกา ๓๔ นาที ๑๒ วินาที

วันเสาร์ เป็นธงชัย วันพุธ เป็นอธิบดี วันศุกร์ เป็นอุบาทว์ วันศุกร์ เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลักเลี่ยง วันศุกร์

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๔ ปี

รากษสเทวี

ประกาศสงกรานต์ ปี2558 ปีมะแม ปีแพะ

ปีนี้ปีมะแม (เทวดาผู้หญิง ธาตุทอง) สัปตศก จุลศักราช ๑๓๗๗ ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๔ นาที ๑๔ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต
พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูรย์ พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จนั่งมาเหนือหลังวราหะ (หมู) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน (วันเถลิงศก) เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที ๓๖ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๗
ปีนี้ วันพุธ เป็น ธงชัย วันอังคาร เป็น อธิบดี วันอังคาร เป็น อุบาทว์ วันพฤหัสบดี เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในเขาจักวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๔ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๒ ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่ง เสีย กึ่ง
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

คำทำนายตามฉบับเว็บมุมดูชะตา

เนื่องจากนางสงกรานต์นั่งมา จึงทำนายว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ วันมหาสงกรานต์ เป็น วันอังคาร จึงทำนายว่าโจรผู้ร้ายะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง วันเนา เป็น วันพุธ จึงทำนายว่า ข้าวปลาอาหารจะแพง และ วันเถลิงศก เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า สมณชีพราหมณ์ จะปฏิบัติกรณียกิจอันดีงาม

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๗

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ …โลกาวินาศ
วัน ………. ๔ ………. ๓ ………. ๓ ………. ๕
ยาม ………. ๕ ………. ๕ ………. ๔ ………. ๑
ฤกษ์ ………. ๓ ………. ๓ ………. ๒ ………. ๑๓
ราศี ………. ๙ ………. ๙ ………. ๘ ………. ๑
ดิถี ………. ๓ ………. ๒๑ ………. ๒ ………. ๗

กาลโยคเริ่มใช้ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๘ นาฬิกา ๒๑ นาที ๓๖ วินาที จุลศักราช ๑๓๗๗

วันพุธ เป็นธงชัย วันอังคาร เป็นอธิบดี วันอังคาร เป็นอุบาวท์ วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลีกเลี่ยง วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๓ ปี