คลังเก็บป้ายกำกับ: ปี2562

ประกาศสงกราน์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู

ประกาศสงกรานต์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู

ปีนี้ปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน  เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๔ นาที ๒๔ วินาที

นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม) ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่ง มาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๒ นาที ๐ วินาทีจันทรคติตรงกับ วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน

คำทำนาย

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่าเกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

คำทำนายตามเว็บมายโหรา

วันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จึงทำนายว่า ไร่นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล ฯ วันจันทร์ เป็นวันเนา จึงทำนายว่า เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่าง ๆ วันอังคาร เป็นวันเถลิงศก จึงทำนายว่า อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข แม้จะต่อยุทธ์ด้วยปัจจามิตร ณ ที่ใด ๆ ก็จะมีชัยชนะทุกเมื่อแล ฯ นางสงกรานต์ นั่งมา จึงทำนายว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๘๑

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๒ ….. ๗ ….. ๑ ….. ๒
ยาม ….. ๕ ….. ๑ ….. ๔ ….. ๕
ราศี ….. ๑ ….. ๑ ….. ๐ ….. ๕
ดิถี(จันทร์) ….. ขึ้น ๑๓ ค่ำ (๑๓) ….. แรม ๑๐ ค่ำ (๒๕) ….. ขึ้น ๑๒ ค่ำ (๑๒) ….. ขึ้น ๑๑ ค่ำ (๑๑)
ฤกษ์(จันทร์) ….. วิสาขะ (๑๖) ….. ปุนรวสุ (๗) ….. สวาติ (๑๕) ….. อนุราธะ (๑๗)

กาลโยคเริ่มใช้ วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๒ นาที ๐๐ วินาที

วันจันทร์ เป็นธงชัย วันเสาร์ เป็นอธิบดี วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์ วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๗ ปี

ประกาศสงกราน์ ปี2562 ปีกุน ปีหมู นางทุงสะเทวี

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ : myhora.com