แนะนำหนังสือ : คู่มือไพ่ยิปซีไทย สำรับแรกของโลก (ชุดใหญ่) อ.คฑา ชินบัญชร

แนะนำหนังสือ : คู่มือไพ่ยิปซีไทย สำรับแรกของโลก (ชุดใหญ่) อ.คฑา ชินบัญชร

แนะนำหนังสือ

คู่มือไพ่ยิปซีไทย สำรับแรกของโลก (ชุดใหญ่)

อ.คฑา ชินบัญชร

ชุด “ไพ่ยิปซีไทย” สำรับแรกของโลกฉบับของ “อาจารย์คฑา ชินบัญชร” นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของวรรณคดี “รามเกียรติ์” นำมาลงบนแผ่นไพ่ยิปซีให้คุณได้อ่านได้ศึกษา ทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวของ วรรณคดีไทย “รามเกียรติ์” ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการทำนายดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ นับเป็นตัวแทนวรรณกรรมไทยสู่สากล เป็นความสำเร็จของ “อาจารย์คฑา ชินบัญชร” อีกด้วย น่าซื้อมาหาอ่านมากๆ

กล่องไพ่ยิปซีไทยนี้ประกอบไปด้วย
1.ไพ่ยิปซีไทย 1สำรับ จำนวน 78 ใบ
2.คู่มือไพ่ยิปซีไทย 1 เล่ม
3.ผ้าสักหลาดรองไพ่ ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร

nateepoint