LikeHoro

ดูดวงรายสัปดาห์

ประกาศสงกรานต์ ปี2559 ปีวอก ปีลิง

ปีนี้ปีวอก (ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก) อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาศวาร ทางสุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน

วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๐๐ นาที ๐๐ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหาร นม เนย
พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลังคัสพร (แพะ) เป็นพาหนะ

วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๐ นาฬิกา ๓๔ นาที ๑๒ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๗๘
ปีนี้ วันเสาร์ เป็น ธงชัย วันพุธ เป็น อธิบดี วันศุกร์ เป็น อุบาทว์ วันศุกร์ เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย

ปีนี้ วันจันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๕๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๑๐๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๕๐ ห่า ตกในเขาจักวาร ๒๐๐ ห่า นาคให้น้ำ ๒ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๖ ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าใน๓ูมินาจะได้ผล ๙ ส่วน เสีย ๑ ส่วน
ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุข สมบูรณ์แล
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลม) น้ำน้อย

คำทำนายตามฉบับเว็บไลค์โฮโร

เนื่องจากนางสงกรานต์นอนลืมตามา จึงทำนายว่า พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี วันมหาสงกรานต์ เป็น วันพุธ จึงทำนายว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ วันเนา เป็น วันพฤหัสบดี จึงทำนายว่า ผลไม้จะแพง ราชตระกูลจะมีความร้อนใจ และ วันเถลิงศก เป็น วันศุกร์ จึงทำนายว่า พ่อค้าคหบดีจะทำมาค้าขึ้น มีผลกำไรมาก

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๘

กาลโยค .. ธงชัย .. อธิบดี .. อุบาทว์ .. โลกาวินาศ
วัน ….. ๗ ….. ๔ ….. ๖ ….. ๖
ยาม ….. ๗ ….. ๖ ….. ๖ ….. ๒
ฤกษ์ ….. ๑๓ ….. ๔ ….. ๑๒ ….. ๑๔
ราศี ….. ๗ ….. ๑๐ ….. ๖ ….. ๒
ดิถี ….. ๑๓ ….. ๒๒ ….. ๑๒ ….. ๘

กาลโยคเริ่มใช้ วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๐ นาฬิกา ๓๔ นาที ๑๒ วินาที

วันเสาร์ เป็นธงชัย วันพุธ เป็นอธิบดี วันศุกร์ เป็นอุบาทว์ วันศุกร์ เป็นโลกาวินาศ

เมื่อทำการมงคลควรหลักเลี่ยง วันศุกร์

หมายเหตุ … ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๔ ปี